محصولات حمایتی گروهی از محصولات مراقبت از استومی می باشند که برای محافظت از پوست و پیشگیری و درمان عوارض پوستی طراحی شده اند. این محصولات همچنین به شما کمک می کند تا شکل شکم یا پوست اطراف استوما را با چسب کیسه تطابق دهید.
محصولات حمایتی کلوپلاست در دو گروه براوا کلوپلاست Brava Coloplast و کلوپلاست Coloplast، به استومیت ها کمک می کند تا متناسب با نیاز خود محصول مناسب را انتخاب کنند. این محصولات شامل خمیر استومی، کرم محافظ پوست، اسپری محافظ پوست، اسپری جداکننده چسب، پد جداکننده چسب، حلقه محافظ، پودر استومی، پانسمان محافظ استومی، کرم کانوین، کمربند استومی و گیره کیسه استومی می باشند.