مراقبت از استومی رسالت گروه هفت است.
 

از زمان تاسیس گروه هفت تا به امروز ماموریت گروه هفت تلاش برای کمک به استومیت‎ها بوده، تا به زندگی طبیعی بازگردند. همین آرمان است که همواره انگیزه نوآوری و عرضه محصولات جدید را ایجاد نموده است.
بخش حاضر توسط واحد علمی شرکت گروه هفت، تهیه شده است، تا با پاسخگویی به مهمترین پرسش ‏هایی که در زمینه مراقبت از استومی در ذهن درمانگران و استومیت ‏ها وجود دارد، حرکتی در جهت آموزش افراد و در نهایت بهبود وضعیت و زندگی استومیت‏ها در ایران باشد.