کامفیل ضربدری Coloplast wound Comfeel Plus Contour Hydrocolloid Dressing l

ترتیب نمایش:

کامفیل ضربدری Coloplast wound Comfeel Plus Contour Hydrocolloid Dressing l

  • قابلیت کاربرد جهت محافظت و ترمیم زخم ‏های حاد و مزمن با ترشح کم تا متوسط
  • حفاظت از پوست در معرض خطر
  • محافظت از زخم در مراحل انتهایی ترمیم زخم
  • مناسب براي استفاده در قسمت هاي ناهموار بدن كه ثابت نگه داشتن ساير پانسمان ها دشوار است.

دسته‌بندی